Till dig som anhörigDet kan vara jätte svårt att veta hur man ska hantera och samtidigt förstå när ens närstående mår dåligt, är manisk,djupt deprimerad eller överhuvudtaget mår psykiskt dåligt.
Det är inte bara påfrestande för den som är sjuk utan även för omgivningen runt omkring. Man vet inte hur familjesituationen kommer påverkas och det blir svårt att återgå till den vanliga vardagen.


Lär dig att känna igen symtomen: Det kan vara en trygghet för dig som anhörig att känna igen symtomen för att eventuellt kunna förhindra skov (= försämrat sjukdomstillstånd)

Skaffa dig information: Det kan hjälpa dig att förstå vad en närstående går igenom och det kan också hjälpa dig att kunna tala öppet och insiktsfullt med andra. Finns det en diagnos kan det underlätta om familjen har god kontakt med den bipolära personens läkare samt att man är öppen och tydlig mot varandra.

• Hjälp den sjuke att fullfölja en behandling: Man kan leva ett normalt liv om man får rätt behandling.
 

Uppmuntra den sjuke att söka hjälp: Man förstår inte alltid själv att man behöver hjälp. Du kan försöka föreslå och hänvisa till en läkare men det kan hända att den sjuke inte är mottaglig för dina råd. Men ingrip om det finns risker att personen skadar sig själv eller andra.


Undvik att skuldbelasta. Det hjälper inte att anklaga någon eller sig själv för vad som kan ha bidragit till hans ohälsa. Det är bättre att lägga sin energi på att stödja och uppmuntra. Men inte glömma bort dina egna behov.


Ha realistiska förväntningar. Det kan vara mycket nedslående för den som är sjuk, om man förväntar sig mer än vad han eller hon klarar av. Och omvänt kan man genom att överdriva den sjukes begränsningar få honom att känna sig hjälplös. Så ha realistiska förväntningar.


Håll kontakt. När ord inte tycks hjälpa, sitt då tyst och lyssna. Bekräfta den sjukes känslor och tankar utan att döma. Försök bevara lugnet. Det är till hjälp för både dig själv och din anhörige att du hela tiden visar att du bryr dig om honom.


Tänk på andra familjemedlemmars behov. Familjer i kris behöver hjälp med att uppmärksamma alla familjemedlemmars behov. Anhörigstöd för människor med bipolär sjukdom eller psykiska besvär kan vara en lättnad för hela familjen.


Uppmuntra till goda vanor som främjar mental hälsa. God kost, motion, sömn och sociala aktiviteter är en viktig utgångspunkt för den mentala hälsan.


Ta vård om dig själv. Den stress som kommer av att man skall ta hand om någon som mår psykiskt dåligt kan hota det egna välbefinnandet. Uppmärksammar därför alltid dina egna behov.Hemsidor till några stödorganisationer och bra länkar
Phir Vägar till Psykisk hälsa
SPES Förebygga självmord och efterlevnadstöd
Nationella Hjälplinjen Nationella hjälplinjen erbjuder dig ett
begränsat antal kris- och stödsamtal via telefon och texttelefon.
BUP Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholm
Psykolognet Hitta en psykolog som passar just dig
Föreningen Balans Patient/anhörigförening för drabbade
av förstämningssjukdomar (unipolär - bipolär)   
Kuling.nu Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom
Rädda Barnen Föräldratelefonen


RSS 2.0